Vuosihuoltosopimukset

Öljy- ja kaasupolttimien määräaikaishuoltojen tarkoituksena on pitää laitteiston toiminta alkuperäisellä tasolla, varmistaa häiriötön toiminta ja ehkäistä ennakolta vikojen esiintyminen. Huoltojen avulla varmistetaan myös laitteiston toiminnan paras hyötysuhde.

Öljypolttimien huollot suoritamme Öljy- ja kaasulämmitysyhdistyksen teknillisen suosituksen TS-4 / 2000 (suositus Öljylämmityslaitteistojen määräaikaishuoltotyöt ja lämmitystekniikan mittaukset) mukaisesti. Kaasupolttimien osalta määräaikaishuollot suoritetaan kyseistä suositusta soveltaen.

 

Määräaikaishuolto käsittää seuraavat toimenpiteet:

palamisilmalaitteiden puhdistus

 • ilmapuhallin
  • puhallinmoottorin laakereiden tarkistus ja vaihto jos tarpeen
 • ilmakanavisto
 • palopää

 

öljyjärjestelmä

 • öljynsuodattimet
  • suodattimen puhdistus tai vaihto
 • öljypumppu
  • suodattimen puhdistus tai vaihto
  • akselitiivisteen tarkistus
 • suutinputki ja öljysuutin
  • suutinputken pintapuolinen puhdistus
  • öljysuuttimen vaihto vasta koeajon jälkeen
 • öljyletkut
  • pintapuolinen tarkistus ja vaihto jos tarpeen

 

sytytyslaitteet

 • sytytysjohtimien ja liittimien puhdistus ja tarkistus
 • sytytyskärkien pudistus ja tarkistus

 

polttimen toiminnan tarkistus

 • liekinvalvonnan tarkistus
 • polttimen ohjaustoiminnat
 • termostaatit
 • rajakytkimet

 

mittaukset

 • öljyn sumutuspaine
 • palamismittaukset
  • palamisilman lämpötila
  • savukaasujen lämpötila
  • happipitoisuus / O2
  • häkäpitoisuus / CO
  • palamisen puhtaus / nokikuva
  • palamishyötysuhde

 

huoltopöytäkirjan täyttö